Diensten

FundaMENS biedt begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen en is breed inzetbaar bij vragen op allerlei verschillende levensgebieden.

FundaMENS wil zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de jongere of jongvolwassene; een persoonlijke band is dan ook onmisbaar voor de werkrelatie.

De begeleiding van FundaMENS is erop gericht dat de jongere of jongvolwassene zichzelf op een dusdanige wijze ontwikkelt dat er een fundament ontstaat; een basis waaruit de jongere of jongvolwassene zich staande kan weten (blijven) te houden in de huidige maatschappij.

FundaMENS werkt het liefst met een zelf-ontwikkeld werkboek die de jongere of jongvolwassene na afloop houdt. In dit werkboek worden – gedurende de begeleiding – opdrachten ingevuld. Deze opdrachten dragen bij aan de zelfredzaamheid, waardoor
de jongere of jongvolwassene minder snel terug zal vallen.

FundaMENS:
– Aansluiten bij de leefwereld
– Persoonlijk werkrelatie
– Zelfredzaamheid: Eigen kracht & Benutten van het netwerk.
– Gericht op het ontwikkelen van zelfreflectie
– Positieve gedachten en gevoelens
– Toekomst & Talentontwikkeling
– Indien nodig: doorverwijzing met warme overdracht