Fundamens: Ambulante Begeleiding

Fundamens biedt ambulante begeleiding, voornamelijk aan jongeren en jongvolwassenen, en is breed inzetbaar bij vragen op verschillende levensgebieden. Twijfel je of Fundamens je zou kunnen helpen? Neem contact op om te overleggen! Fundamens wil zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de jongere of jongvolwassene; een persoonlijke band is dan ook onmisbaar voor de werkrelatie.

De begeleiding van Fundamens is erop gericht dat de jongere of jongvolwassene zichzelf op een dusdanige wijze ontwikkelt dat er een fundament ontstaat; een basis waaruit hij of zij zich staande kan weten (blijven) te houden in de huidige maatschappij.

Fundamens werkt met het werkboek van Empowermens, genaamd Empowermens Support, welke bijdraagt aan de zelfredzaamheid. De jongere/jongvolwassene is en blijft hier eigenaar van, na afloop blijft het werkboek dan ook in zijn bezit. Het doel van dit werkboek is dat een jongere/jongvolwassene bewuster bezig is met zijn proces en tevens dient het – zowel ten tijde van de begeleiding als wanneer de begeleiding al afgesloten is – als middel ter bevordering van zelfredzaamheid, eigen kracht en het benutten van het netwerk.

  • Fundamens is breed inzetbaar bij vragen op allerlei verschillende levensgebieden.
  • Fundamens biedt begeleiding bij psycho-sociale problemen.
  • Fundamens richt zich op het ontwikkelen van competenties binnen verschillende levensgebieden.
  • Fundamens richt zich op het ontwikkelen van zelfreflectie.
  • Fundamens richt zich op het ontwikkelen van zelfredzaamheid: eigen kracht & benutten van het netwerk.
  • Fundamens kijkt naar toekomst & talentontwikkeling.
  • Fundamens sluit aan bij de leefwereld.
  • Fundamens vindt het hebben van een persoonlijke werkrelatie van belang.
  • Fundamens werkt met het Empowermens Werkboek ter bevordering van de zelfredzaamheid, eigen kracht en het benutten van het netwerk.
  • Fundamens kan als ZZP’er ingezet worden door andere organisaties.